Imágenes de páginas
PDF
EPUB

, אִמרִי־לִי אָחִי הוּא

magne sint ei.

אורים

בְּיִך 11

bus, a Nebucadnezaro, captus et Babylonem 127, quum et alia hujus structuræ exempla
ductus est (2 Reg. xxiv. 10, sqq. Jer. xxvii. occurrant, vid. Gesenii Lehrgeb., p. 714. -
20); meliorem enim partem tunc a reliquo ? 177?, Et auxilium, auxiliator, ab
populo divulsam ut Deus i925$, ad populum hostibus suis, s. contra hostes suos, tu sis, o
suum, i. e., in patriam reducat, vates sup- Deuz! Cf. Ps. Ix. 13.
plex precatur.” In verbis is 77 "T explicandis 8–11 Ad "?"** Aben-Esra notat, præfixum
in duas potissimum partes discedunt interpp., Ś hic non esse Dativi notam, sed valere
aliis voc. ?? ad rad. 297, multus, copiosus, propter, de, ut Gen. xx. 13.

,
magnus fuit, aliis ad ???, contendit referen- dic de me: frater meus est. Quod videtur
tibus. Ii verba hæc sic capiunt: manus ideo monuisse, ne quis forte suffixa pro-
ejus satis ei sint, quomodo ?? supra i. 6 nomina 2 pers. ad 17??? ad Levin re-
aderat. Ita interpres Persicus: manus ejus ferat, quæ sane ad Jovam sunt referenda, nt
ei sufficiant. Arabs Erpenii: manus ejus verba to? N 77? Tha hoc dicant:

Et Græcus Venetus: ai Urim et Thummim tua, o Jova! sunt viro
xeipes avtoù úpxwv avto. His accensendus erga te pio, ei illa gestanda tradidisti, con-
Aben-Esra, qui hunc in modum exponit: credidisti. De

et son vid. Ex.
sufficient ei manus suæ, nec alio, qui ipsum xxviii

. 30, Patet, verbis illis significari Aaro-
a ljuvet, opus habebit, nisi auxilio divino solo. nem et sacerdotium ipsi ejusque posteris col-
Sed quo minus 37 hic obvium ad 237 refe- latum; vid. Es. xxviii. 36, sqq. Quem ten-
ramus, vetat Camez literæ 7 subscriptum, tasti in Jassa, quocuin contendisti ad aquas
quod arguit, esse illud præter. vel particip. Meribe. Respiciunt hæc ea, quæ Ex. xvii.
verbi 3'?. Legitur quidem 27, multum cum 1-7 et Num. xx. 1--13 narrantur. Tentarit
Camez 2 Chr. xxviii. 8. (27 pm, præda Deus Aaronem, i. e., fiduciam, quam in ipso
multa); sed ibi accentus distinctivus major poneret, explorare voluit, dum jussit eum
Tipheha poscit vocalem longam Camez. petram alloqui, contendit cum eo, diffiden-
Attamen hoc nostro loco in codd. pluribus tiam, quam ea occasione prodidit, repre-
olim ??, cum Patach, extitisse, non tantum hendendo ; vid. ad Num. xx. 12, 2 1.
innuit nota Masorethica huic voci adscripta : 07 77', Prosperet Jova opes ejus. 4.77 hic
papa ?, i. e., litere Resch apponendum esse opes, facultates denotat, ut viii. 13; Gen.
Camez, unde colligi potest, fuisse codices, xxiv. 29 ; Ps. lxii. 11. Et opus manuum
in quibus aliter, videlicet 3?, scriptum esset, ejus ad probet, gratum habeat. Conquassa
verum et certum est inde, quod etiamnum quoad lumbos adversarios ejus. Cum? cst
supersint codd., qui ?? exhibent, ut tres accusativus, sive casus adverbialis, quem
Erfurtenses, a J. H. Michaëlis in Nott. loquendi usum pluribus illustravit Gesenius
Critt. ad Biblia Halensia ad h. 1. et com- Lehrgeb., p. 687, 687.
plures alii a De Rossio in Scholiis Critt. ad

Ver. 12.
h. 1. laudati, et inter hos quidem Hispanici
nonnulli

, et cod. Hillelianus numero 113 al naar 71 72
eo signatus. Alterum autem, 27, quo ad- 90p 7-9 dienominat nang malayo
scito verba ita sunt vertenda: manus sua
contendat, i. e., pugnet pro se, graviores et

:17
antiquiores pro se habet testes, videlicet και το Βενιαμίν είπεν. ηγαπημένος υπό
textum Samar., qui ? 17 exbibet (unde kupiov katao knvogel TIETOLOws, kai ó Deùs
interpres Samaritanus og 74, manus oklúčel e'ti' avto tuoas tas ņuépas, kai dva-
ejus contendrt pro eo), LΧΧ, διακρίνουσιν μέσον των ώμων αιτoυ κατέπαυσε.
αυτώ, Aquilan, δικάσονται, Symmachum, Au. l'er.-12 And of Benjamin he said,
ÚTeppažyoovoiv, Vulgatum, pugnabunt pro The beloved of the Lord shall dwell in

Onkelosum, manus ejus ultionem ei safety by him; and the LORD shall cover
facient de inimicis suis, quod sequutus Jarchi him all the day long, and he shall dwell
verba sic exposuit: suscipiant causam ejus et between his shoulders.
ulciscantur ultionem ejus. Saadias : redde, o The beloved of the Lord. So most com-
Deus, manus ejus defendent's jus suum pro mentators.

His accensendus et Syrus, qui secundum Dr. A. Clarke.-Some object to our trans-
cod. Usserianum 1 habet 770173, contendent lation of the Hebrew 7'7" by the term
pro eo.

Ceterum nihil difficultatis habet, belored, and think the original should be
quod nomini duali "T jungitur verbum sing. divided as it is in the Samaritan, 7' 7', the

לְבִנְיָמִן

eo,

se.

may choose.

hand, even the hand of the Lord shall dwell Booth.
for safety or protection, 105, upon him. 12 And of Benjamin he said,
This makes a good sense, and the reader The beloved of Jehovah shall dwell in

safety;
And the Lord shall cover him all the day The Most High shall ever protect him,
long.

And he shall dwell among his mountains.
Bp. Horsley.-Read, or sa vina 1997 juin Gesen.-I. 727, i.q. 7, to cover, seq.
“ The Most High shall overshadow him all the end, comp. 707; hence, to protect, Deut.
the day,

xxxiii. 12.
And rest between his shoulders."

Rosen.-12 Dilectus Jovæ habitabit secure
-See Houbigant's excellent note.

apud eum, Jovam. Dicitur Benjaminis
Houbigant.–12 Benjamin autem dixit; tribus secure apud Jovam habitatura, quod
dilectus Domini securum habebit habita- eum secum habebat in templo et habitaculo
culum ; Altissimus obumbrabit ei; totam s10. Nimirum non tantuin urbs Hieroso-
diem super humeros ejus imminebit. Sunt lymitana in hac tribu sita erat, Jos. xviii. 28;
in hoc versu tria membra, cum suo cujusque verum etiam potissima Sanctuarii pars.

Per-
verbo. Priori membro inest ;-**, habitabil tinebat autem pars aliqua ad tribum Juda,
(confidenter) quod de Benjamin efferri omnes Ps. lxxviii. 63, atque ideo etiam illi accen-
vident. Sed alterum verbum 767, protegit, setur urbs Jos. xv. 63. Hot PVN, Prolegens
in Deum unum aptari potest. Tertium, cum, Benjaminem, erit Deus. Er hoc solo
ja alii de Benjamin, alii de Deo efferunt. loco obvium, significatu non differt a cognato
Soli Græci Intt. hunc versum commodè, 1977, obtexit. Verba tegendi vero nomini
legunt et interpretantur, hoc modo : dilectus rei, quæ teyenda dicitur, præmissa particula
Domini habitabit confidenter, Deus obum- ten jungi solent, vid. e. c.2, 2 Reg. xx. 6.
brabit ci omnem diem, et inter humeros ejus Bp. Patrick.-He shall dwell betueen his
requiescil. Pro vya priori legunt ; nonAltis shoulders.] For the Divine Majesty (saith
simus, vel Deus; sic ut 737 de Deo dicatur, Onkelos) shall dwell in his country. It
quomodò et tertium rerbum pe. Nimirum being in the temple, and the temple in the
comparatur Deus aquilae ab alto delapsa", tribe of Benjamin, where it stood upon
humeris Benjamin imminenti, atqne eum Mount Moriah, as the head of a man upon
suis alis protegenti. In quà nos et scripturá his shoulders; as Dr. Lightfoot glosses in
et sententiâ acquiescimus, quam etiam ex-'his Temple Service, p. 115, edit. 1. Or the
sequebantur Syrus et Arabs, Deo tamen word we translate here shoulders may sig-
omisso, et quam Chaldaus eatenùs, ut ver- nily, as it is translated in other places, sides
bum 150 ultimum de Deo enuntiet, quod Numbers xxxiv. 11), or borders. And
verbum incommodè attribuitur Benjamin, nothing is more certain, than that the Divine
etsi ita, post vulgatin, plerique Recentioresinhabitation was in the borders of Benjamin,
qui quidem inducunt orationem de:sultorium whose lot touched Judah's at Jerusalem ;
ct inconstantem, dum prius verbun Ben- and was so united to it, that when the rest
jamin tribuunt, alterum Deo, tertium Ben- tell off from Judah, the tribe of Benjamin
jamin. Infelicissimè omnium Clericus, qui always adhered to it.
sie : quem diligit, Johorah, is apud eum This being the sense which the ancient
habitabit, quasi in portu erit apud eum totu interpreters give of this verse, and very
dir, atque inter colles cjuz mancbit. Nam agreeable to the words, I shall not trouble
787 verbum Kal, quasi in portit esse, sine the reader with other.
exemplo est; ac penè ridiculè colles terrae Rosen.--Et inter huneros, i. e., latera,
Chanaan sie habentur ut humori cjus (Dii). tractus cjus habitabit Jova, quoui templum
Sam. Codex omittit prius non quo ex omisso, suum in hac tribu habet.
nihil perit sententiæ. Tamen melius legiiur Josur, ubi de divisione terræ agitur, fre-
potong addito ;, quia facilius omittitur a Scribis quenter de latere, tractul, urbis vel regionis
littera uma, eademque antecedenti similis 15upatur, vid. xv. 8, 10, 11; xviii. 12, 13,
quam totum verbum.

16, 18, 19.
Geil.-12 And of Benjamin he said:

Ver. 13--17.
"Play the beloved of the Lord rest in
security: may the SurrenE continually S70 manns gibt 13
protect him, and dwell," &c.

any)

in libro כָּתֵף

ממגֶד שָׁמַיִם מִכָּל וּמִתְּהוֹם רבאֵת

.13

.v קמץ בז"ק

dered, and thence, the best, most choice; as

in the phrr. DIEN 7?, glory of the heavens; 077? wha.. here, of the dew, Deut. xxxiii

. 13 ; and see

.. my . , . , iņsiòn ngon ms son pas ***

, – of the incomings of (from) the sun. Dart, of the putting forth of the . 14.

of the hills ? , . vr. . apps 1717 maat oy boa 1572 fruit of much choice, great excellence, Cant.

iv. 13, 16. ? ? !

In the Syr. we have lesso, :

for dry fruit. But this will not suffice to .

determine the sense of this word, Ib. vii. 14, 13 και το 'Ιωσήφ είπεν. åt' củloylas occ. with so?. Aquila, Deut. xxxiii. 15, κυρίου η γη αυτού, από ωρων ουρανού και τραγημάτων των βουνών. Sym. οπώρας των δρόσου, και από αβύσσων πηγών κάτωθεν. βουνών. 14 και καθ' ώραν γεννημάτων ηλίου τροπών,

Pool.-13 His portion shall be excellent, και από συνόδων μηνών, 15 από κορυφής and endowed with choice blessings from ópéwv åpxîs, kai drò kopupñs Bovvwv devawv. God, as it here follows. For the precious 16 kai kad' üpay yns Tidnpwoews. kai things of heaven, i.e., the precious fruits of δεκτά το όφθέντι εν τη βάτα έλθοισαν επί lie earth brought forth by the influences of κεφαλήν Ιωσήφ, και επι κορυφής δοξασθείς heaven, the warmth of the sun, and the rain επ' αδελφοίς. . 17 TPotótoros taópov to which God will send from heaven. For the κάλλος αυτού. κέρατα μονοκέρωτος τα κέρατα dec) that coucheth beneath; the springs of αυτού. εν αυτοίς έθνη κερατιει άμα, έως απ' water bubbling out of the earth. άκρου γης, ανται μυριδέες Εφραίμ, και αυται

Dr. A. Clarke.—13 The deep that couchχιλιάδες Μανασσή.

eth beneath.] Probably referring to the 111. l'er.--13 And of Joseph he said, plentiful supply of water which should be Blessed of the Lord be his land, for the found in digging wells : hence the Septuaprecious things of heaven, for the dew, and gint have ajgvoow Tinywv, fountains of the

deeps. Some suppose there has been a for the deep that coucheth beneath,

14 And for the precious fruits brought slight change made in the word en, for the forth by the sun, and for the precious things dew, which was probably at first bona, FROM put forth [Heb., thrust forth] by the moon

ABOVE (so Bp. Horsley), and then the pas

sage would read thus : For the precious [Heb., moons] 15 And for the chief things of the ancient things of heaven FROM ABOVE, and for the

This reading mountains, and for the precious things of deep that couchetr BENEATII.

is confirmed by screral of Kennicott's and the lasting hills,

De Rossi's MSS. The Syriac and Chaldee 16 And for the precious things of the

have both readings: The deu of heaven earth and fulness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush : let the

from abore.

Ged., Booth.Vlissing come upon the head of Josephi, and

And of Joseph he said, upon the top of the head of him that was

Blessed by Jehovah be his land, separated from his brethren.

With the precious dew of the heavens, 17 IIis glory is like the firstling of his

And with springs from the low-lying deep. bullock, and his horns are like the horns of

Rosen.--13 Prosperata Jora, i.e., a Jova, unicorns [IIeb., an unicorn]: with them he

sit terra cjus. Respicitur hoc i's, et proxishall push the people together to the ends

mis fertilitas regionis quæ tribubus Ephraimi of the earth : and they are the ten thousands

et Manassis obtigit. Prosperata, inquit, sit of Ephraim, and they are the thousands of

terra illa om? D? 7??, a dono pretioso Manasseh.

cæli, videlicet a rore, co videtur h. 1. et Ver. 13.

pluvia comprehendi. Precious things.

77 proprie quidvis

erimium et prastans denotat, coll. Arab. Prof. Lee.-19, Arab. içó, gloria. 155, gloria superavit

, hinc munus pretiosum. Excellence, glory, i.e., any thing so consi- non nan cinne, Et ab abysso jacente deor

mense.

sum, i. e., laticibus subterraneis et fontibus, (mensibus usurpatur. Recte igitur Onkelos : quibus plantæ alantur; cf. ad Gen. xlix. 25. faciat pretiosos fructus ab initio mensis,

Saadias : legumina menstrualia. Cf. Ver. 14.

Ez. xlvii. 12; Apoc. xxii. 2. Bp. Patrick. -For the precious fruits brought forth by the sun.] Whose kindly

Ver. 15. heat brings them forth, and makes them Dr. A. Clarke.-15 The chief things of grow to maturity.

the ancient mountains.] 07 777 UNDI,

and The precious things put forth by the moon.) from the head or top of the ancient or eastern For all fruits are plumped by the moon's mountains, the precious things or productions cool and fattening moisture in the night, being still understood. And this probably which is digested by the sun in the day. refers to the large trees, &c., growing on the Or, this passage may relate to the several mountain tops, and the springs of water sorts of fruit which are produced every issuing from them. The mountains of Gilead month. So Onkelos interprets it, “ It pro- may be here intended, as they fell to the duceth also sweet fruits at the beginning of half-tribe of Manasseh. And the precious every month." For the word jerachim in things of the lasting hills may signify the the Hebrew, being in the plural number, metals and minerals which might be digged signifies moons, i. e., months. And so the out of them. Jerusalem Targum translates it, in every new Bishop Patrick. - 15 Such as Mount moon, which comprehends the whole month. Ephraim, and Samaria, and Bashan, which

Dr. A. Clarke. · The precious fruits were exceeding fruitful in grapes and olives, brought forth by the sun.] All excellent and such-like excellent fruit; and called and important productions of the earth, ancient and lasting, because they were made which come to perfection once in the year., together with the earth, in the beginning; So the precious things put forth by the and not mounts cast up by the art of men moon may imply those vegetables which (see Gen. xlix. 20). require but about a month to bring them to Gerd., Booth.perfection, or vegetables of which several 15 With the chief things (Ged., precious crops may be had in the course of a year.

things] of the ancient (Ged., prinGed., Booth.

eval] mountains, 14 With the precious productions of the And the precious things of the eversun,

lasting hills; And with the precious fruits of the Rosen.-Verba CT? PNT), Aben-Esra

dicit per ellipsin posita esse pro tint 799 Rosen.—14 commention, Prorentus solis, 797, et prosperata sit terra Josephi sunt vel omnis generis fructus, qui solis munere, s. proventu pretioso cacuminis monbeneficio et calore produeimtur et ad ma- tium aternorum. Alii uni pro synonymo turitatem perveniunt; vel, ut alii volunt, nominis 7? habent, quemadmodum ei qui semel tantum intra solarem periodum, pies, ('ant. iv. 14, sunt præstantissima scu annum, proveniunt, ut vinum, triticum, aromata. 07277) plures volunt esse montes hordeum. Ita LIX, kai kad' öpаv yevunjá- orientales, quibus designentur montes GiTwv ý líov Tpotov. illis respondent in altero leadici ad orientem solem siti alterique hemistichio 0977, protrusum, s. protrusa Manassitarum dimidio distributi. Sed parallunarum, i. e., fructus, qui singulis mensibus, lelum dite nina, colles a terni in altero aut aliquot lunæ periodis præterlapsis, colli- hemistichio suadet, ut C. de tempore antiquo guntur, it foenum, olera, ficus in Palæstina, capiamus. Sicut igitur 72 pp, 1 Reg. paucis mensibus exceptis. Alii per il viii. 27; Ps. Ixviii. 31, est cælum antiquum, C77 intelligunt cos fructus, qui sub influxu et infra vs. 27, DIET, Deus antiquus, ita lunce germinant, nimirum quod, ex mente hic ?????? erunt montes antiqui, qui inde ab veterum, aliorum plantarum incrementa a eo tempore, quo formata est terra, existitesole, aliarum a lua pendeant; vid. Plin. runt. 777 est forma poetis priva ab 777 pro II. N., xviii. 30, 1), et Virgil. Georg. i. 276, usitatiore 77. De a Dip?, vid. Gen.

Quam interpretationem tamen slix. 26. Totius commatis sensum Hoffvix admittat lingui usus, ex quo pluralis, mannus recte ait hunc esse: cacumine C'???, nusquam de luna, verum semper de montium æternorum et collium, qui tabida

moon.

$99. 396.

non

consumuntur vetustate, temporisque the crown of the distinguished among his robori fortiter resistunt perpetuo idem ma- brethren. nentes. Additque, præcipuæ fertilitatis Booth.montes fuisse in tribuum a Josepho oriunda- 16 With the precious things of the earth rum regione, nempe juga montium Ephraim, and its fulness; Basan, et Gilead (iii. 13; Num. xxxii, 33), And may the favour of him who dwelt unde variis fructibus, vitibus, segetibus et in the bush pascuis hæ tribus abundabant, quin etiam Come upon the head of Joseph; aromatibus magni pretii et opobalsamo, On the crown of the distinguished of Gen. xxxvii. 25 ; xliii. 11.

his brethren.

Rosen.—16 Munere terræ et plenitudine Ver. 16.

ejus, i.e., iis quibus est plena. Nomine Fulness thereof.

17 Aben-Esra h. 1. campestrin indicari Bp. Patrick.—By the fulness of the earth existimat, opposita montibus, de quibus may be meant, either the plenty or abundance vs. 15. Cui sententiæ obstare recte Hoffof its fruits, or the ripeness thereof, as mannus monuit, y?¥ nusquam alias arctiori Bochartus observes in his Canaan.

hoc significatu reperiri, præsertim si cum That dwelt in the bush. So most com- napi?? jungitur, ut Psalm xxiv. 1; L. 12, mentators.

neque scriptores Hebræos tam anxie agere Conquest's Bible.—Who appeared to me in enumerandis rebus, ita ut, quæ jam antein the bush.

cedentibus inerant, aut in sequentibus conBp. Patrick.— For the good will of him tinentur, proferre soleant, vid. e. c. Gen. that dwelt in the bush.] That is, of God, vii. 14, 21. Plures Noster coacervat voces, “whose majesty (as Onkelos paraphrases) quo luculentius liberalitas Dei erga

Jodwells in the heavens, and was revealed to sephum ejusque sobolem appareat: quem Moses in the bush (Exod. iii. 2, 4). That in finem et vocem ?? iterum iterumque is, the Shechinah there appeared in a most repetit. Recte Saadias : tota terra Joglorious manner, and the Lord told Moses sephicæ tribus.

El he was there present, whose good will, which incolentis rubun, i.e., Jovæ, qui Mosi in is the fountain of all blessings (for to it rubo ardente apparuit (Ex. iii. 2), sc. ij niz, they owed their deliverance out of Egypt, veniat, obtingat ei, quod ex iis, quæ sewhich God then promised to Moses out of quuntur repetendum. Papic pro ipe est forma the bush), he wished might be the peculiar poetica status constructi cum Jod paraportion of Joseph.

gogico, in Participiis satis usitatus, vid. Let the blessing come upon the head of Gen. xlix. 11; Ps. cxiv. 8; cxxiii. l. Joseph.] The word blessing is not in the Quemadmodum olim Jacobus Josephi filiis Hebrew; but this being connected with the (Gen. xlviii. 16) fausta omnia apprecatus foregoing words, may be thought a prayer, est ab Angelo qui ipsum ex omnibus malis that the good-will of God, the fountain (as liberavit, ita Moses, quem auctor hujus I said) of all blessings, may rest npon Carminis loquentem inducit, Josephi soboli Joseph. Or, as Onkelos translates it, “ Let apprecatur favorem ejus, qui sibi in rubo all those things (before named) come upon Namnmante apparuit. prian, Veniat, sc. the head of Joseph." And so the Jeru-2017 1927, benedictio hec, ut Jarchi et salem Targum expounds it, “ Let all these Aben-Esra supplent; quorum posterior blessings come, and be made perfect upon recte observat, junctam esse huic voci duthe head of Joseph."

plicem paragogen 9, est enim pro nian. (pon the top ofhim that was separatei Cf. de hac hujus vocis forma Gesenii Lehrg., from his brethren.] That is, saith the same p. 46 t. "depromta Targum,“ upon him that was made ruler e Gen. xlix. 26, ubi. not. vid. over all the land of Egypt, and splendid in the honour given him by his brethren” (see

Ver. 17. this explained upon Gen. xlix. 26).

Unicorns. See notes on Numb, xxiii. 22. Geddes. 16 And with the precious Dr. A. Clarke'.-087, which we translate things of the all-fertile earth : and may unicorn, from the povokepws of the Septuathe favour of Him, who abode among the gint, signifies, according to Bochart., the briars, rest on the head of Joseph; on mountain goat ; and according to others, the

Et favor , וּרְצוֹן שִׁכְנֵי סְנֶה

« AnteriorContinuar »