Imágenes de página
PDF

na fe, confearàn, que bien conocieron, que fe oponia la Efcritura à fu fytema. s. Finalmente, con verguenza de nuetro figlo, me he vito preciado à extenderme tanto fobre eta materia, y gatar tantas pruebas, para etablecer la verdad del palo milagrofo de los Ifraelitas por el Mar Roxo: milagro tan patente , tan autentico, tan publico, y tan conocido por todo el Univero, que afegura Diodoro, que las Naciones mas barbaras, (a) y mas ditantes, (b) havian oido hablar del prodigio, y que lo creian, (65) Si una vez fe llegare à poner en duda el milagro, y defender con razones puramente apa-. rentes, que ha podido fucceder naturalmente, y por caufas phyficas: no abria etorvo para negar, que defde la creacion del Mundo no haya havido milagro alguno ; y fin razon fe reprehenderia à ciertos Authores, Efcritores de Vidas de Santos,

que han fuprimido fus milagros, ô que folamen

te refieren los poco autorizados, para impugnarlos, y reducirlos à la clafe de efectos meramente naturales, aunque extraordinarios. Quifiera que me avisāra. V. R. de las dificultades, que fe propondràn contra mi y tema. Soy hombre batante docil para oir à todos, y mas à aquellos que fundaren fus difcuros fobre la autoridad de la Sagrada Efcritura, ô fobre un conocimiento exacto del baxo Egypto. Entre los muchos Sabios, que hay en Paris, avrà fin duda alguno plenamente informado de la fituacion de los lugares, de que tengo hecha mencion, ô porque - . • . - X2 ha

(a) Los chthyophages, ó comedores de pecados -en

(b) IXDRO, Pueblos del Golfo Arabigos

[ocr errors]

haya viajado en ete Pais, ó porque haya confultado à buenos Viageros. Otros, por mas erudicion, y lectura que tangan , i les faltan etas calidades, fe pueden mirar como gentes que hablan de un Pais que no conocen , , y tener fus objecciones por argumentos fin fundamento.

[ocr errors]

- TE X TU S , SAcRAE SCRIPTURAE, DICTAQUE PLURIUM. Authorum a Patre Sicard allegata, quibus veritatem fui /y/ematis tranfitus Maris Rubri, 6 itineris quo. ad illud pervenerint Ifraelite, claro folidèque demonfrat.

[ocr errors]
[ocr errors]

. . . . . . . .» r"NUmque jam celare non poet, fumpit A. La ficellam cirpeam, & liniviteam vitu

mine acpice, pouitque intus infantulum, & expouis

eum in carecto ripae fluminis. Exod. cap. 2.

-n (2) Ecce autem decendebat filia Pharaonis, ut lavaretur influmine;& puella ejus gradiebantur per crepidinem alvei. Exod. cap. 2. er 2, y

y (3) Moyes, ut accepià grandioribus natúEgypo tiis, Heliopolitanus eratjo/lib. 2 cap. 1.contra Appian. (4). Quadraginta ftadiis ab urbe et montannum quoddam ¿, quount multar py famides, regum fepultura, Saraho hii. 17 pag. 55, in , (5) Selique tres (nompe Pyramides) fita un

inter Memphimoppidum, & quod appellari dixir

mus Delta, a Nilo minus quatuor millia pauum, à Memphi fex. Plin. lib. 36 cap. 12.

[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]

disimum, ubi Nilus in, plures difcedens alveos, Delta à figura nuncupatum efficit, Diod, pag. 32. (7) Propinqua et etiam Memphis, AEgyptiorum Regia, Tribus Schoenis à Delta disita. Strab. lib. I7. pag. 55 5. (8) Hinc Pyramides, quae apud Memphim funt in ulteriore regione manifete apparent, quae quidem propinquae funt. Strabo lib. 17. pag. 555. (9) Letenpolis urbs AEgypti, et verò pars Memphidis, juxta quam pyramides. “Steph. By/an. (1 o) Dominus induxit ventum urentem tota die illa & nocte: & manè facto ventus urens levavit locutas. Exod. c. 1o. v. 13. ó 19. Qui flare fecit. ventum ab Occidente vehementisimum,& arreptam. locutam projecit in mare rubrum. - (1 1) Deus Hebraeorum vocavit nos , ut eamus, viam trium dierum in folitudinem , & facrificemus Domino Deo notro. Exod. c. 5. v. 3..., - (12) Vocavitque Pharao Moyfem & Aaron nocte, ait: Surgite & egredimini à populo meo, vos & filii Ifrael: ite, immolate Domino ficut dicitis. Exod. ... I 2 ... v., 3 I. s. A , , , , , , , , r . . . . . . (13), Ego dimittam vos ut, facrificetis Domino Deo vetro in Deerto ; verumtamen longius ne abeatis. Exod. c. 8, v, 2.8. , , , , , , , \

(14), Repondit Pharao: Sic Dominus fit vobia cum , quomodo ego dimittam vós & parvulos ve

tros, cui dubium et quod pesime cogitatis. Non,

fiet ita , fedite tantüm viri & facrificate Domino, Exod. c. Io.v. 1o. & 11. - c. , o -, (15) Profectique funt filii Ifrael de Ramele in Soccoth, excenta ferè millia peditum virorum ab que parvulis fed & vulgus promicuum mo: •, - . . . . . . Olle ,

bile afcendit cum eis, oves & armenta & animan-. tia diveri generis multa nimis. Exod. c. 12. v. 37. Catrametatifunt in Soccoth,& de Soccoth venerunt in Etham , qua et in extremis finibus folitudinis: inde egresi venerunt contra Phihahiroth, quae repicit Beelephon, & catrametatifunt ante Magdalum. Lib. Num. c. 33... v. 6. 6 7. (16) Hivias omnes obfederunt, quibus efugium Hebracis patere poterat inter rupes & mare concluis, quo loco mons prae apretis invius ad littus uque procurrit. jo/eph. lib. 2. Antiq, fud, c. 6. (17) Et dixeruntad Moyfem : Forfitan non erant fepulchra in Egypto, ideó tuliti nos ut moreremur in folitudine. Exod. c. 14. v. 1. (18) Dictumque et Pharaoni fuper filiis Ifrael: coarctatifunt in terra, conclufiteos defertum. Exod. f... I 4-. V. 3 • - A ¿) depa verò patri & fratribus fuis dedit poesionem in AEgypto, in optimo terra loco, Rameles, ut praeceperat Pharao. Gen. c. 37. v. 1 1. (2o) Edificaveruntque urbes Tabernaculorum Pharaoni, Phithom & Ramefes. Exod. c. 1. v. 11. s (21) VJrbes Tabernaculorum, Phithom & Ramefes. Exod. c. v. 1 r. o -> (22) Ite tollentes animal per familias vetras, &c. immolate Phafe, faciculumque hyopi tingite in fanguine, qui et in limine, & apergite exeo fuperliminare & utrumque potem. Nullus vetrum egrediatur otium domus fuae ufque ad mane. Tranfibit enim dominus , percutiens AEgyptios: cumque viderit fanguinem in fuperliminari & in utroque pote, ¿ otium domus & non finet percufforem ingredi domus yetras & ladare. Exod. És R3. v. 2. Le - (2 3)

(2 3) Vocatique Pharao Moyfe & Aaron nocte, ait : Surgite & egredimini à populo meo. Exod. c. I2... v. 3 I. (24) Et petierunt ab Egyptiis vafa argentea & aurea, vatemque plurimam. Exod. c. 12. v. 35. - (25) Dices ergo omni plebi, ut potulet vir ab amico fuo, & mulier à vicinà fuà vafa argentea & aurea. Exod. c. 11. v. 2. (2.6) Latata et MEgyptus in profectione eorum, quia incubult timor eorum fuper eos. Pfal. 1 o4. Dominus autem dedit gratiam populo coram AEgyptiis, ut commodarent eis. Exoa, c. 12... v. 36. (27) Coxeruntque farinam , quam dudum de MEgypto conperfam tulerant, & fecerunt fubcinericios panes azymos: neque enim poterant fermentari cogentibus AEgyptiis, & nullam facere finentibus moram. Exod. c. 12. v. 39. , (28). Abominationes enim AEgyptiorum immolabimus Domino Deo notro: quod fi mactaverimus ea, quae colunt Egyptii coram eis, lapidibus nos obruent. Exod. c. 8. v. 26., (29) Et nuntiatum et Regi Egyptiorum, quòd fugiffet populus. Exod. c. 14. v. 5. . (3o) Et fecerunt fubcinericios panes azymos. Exod. c. 12. v.34. (31) Profectique de Soccoth catrametatifunt in Etham in extremis finibus folitudinis. Exod.cap. i3. ver/ 2.o. - - Catrametatifunt in Soccoth. Et de Soccoth venéruntia Etham, quae et in extremis finibus folis tudinis. Num. cap. 33. verf, 6. (32.) Loquere filiis Ifrael: revera catrametentur è regione Phihahiroth. Exod, cap. 14: Vo 2 • - (33)

« AnteriorContinuar »