Imágenes de páginas
PDF
EPUB

REPORTS

OF

CASES RULED AND ADJUDGED

IN THE

SEVERAL COURTS

OF

The United States,

AND OF

Pennsylvania,

HELD AT THE SEAT OF THE FEDERAL GOVERNMENT

BY A. J. DALLAS.

VOL. IV.

Atque eo magis necessaria est hæc opera, quod et nostro sæculo non desunt,

et olim non defuerunt, qui hanc juris partem ita contemnerent, quasi nihil
ejus præter inane nomen existeret.

GROTIUS.
KE

Azla
PHILADELPHIA: 6.3

PRINTED FOR P. BYRNE, BY FRY AND KAMMERER.

1807.

VOL 4-DALLAS. PA. REPORTS.

25 21

36 59 91

[ocr errors]

481328 175 49

40 298 11

241 W.

1 40 112 4d 152 4d 209 4d 267 4d 358
3s 1599 4b 157 lb 455 40 204 9s 1285 135 1345
123 411 4b 158 108 253 4d 243 3 w 89

3: 343
4d 7
4d 116
1 w 75
4y 576
5 w 550

4d 363
10 w 122 29 437
5 w 369 lw 100

40 269 1 w 101
7 w 532 5 w 431
4d 8
4d 119

3b 536

40 370
8 w528 5 w 551
35 +599 11s 1432

28:319
10 w 389

14$ 132
3ws 168
5 w 367

4d 212 w 233
6wh161
30w 456

4d 372
43 14
4d 120

4d 271
lws386

4b 421 26 317 1s r 209

4d 213 12 132
1ws388

4b 423
60 79
1s 1213

134
135 1345 12
3ws 60

451361
85
186 155 1172

31 343
1g 131

40 272 8 w 518 4d 20 15s 222 1g 139

4d 214 4b 458

40 389
40 26 41 112 19

467
35466 46 476

4b 17
7

425 4d 28

3s r 167

40 279 34 228 34

4d 392 104 653

430 4d 218 175 317 74 309 62 150 145 1377 12 167

1$ r 208
40 34

1 w 101
339
4d 124 63
40 42

4d 218
57 231

5 w 559
1. 442 40 153

299
4d 47
3 w 402

40 402
7 w270 6w 147 40 282
4s1187
91 325

165 400
8w8219

7 w284 96 414, 48

129) 40 127 32

40 412 14 329

40 225 40 283

175 787326 +5

58532
18 391

9w 219 2b 402
6ws182 77
263

12s : 207
40 64

4d 226 2b 403
144

91
4d 130
26 285

40 436
3pw286 2b 405
2 w 160 4d 154
2b 286

2b 98
40 229

4d 284
5 w 195
9 w 498
75399

155 : 105
175 230

4r 433

178 1361
4d 155
40 71
4d 130

40 232

40 286 2 w 178

3r 179
4d 272 4y 224

495
4d 76
40 132 4d 161

3y 625
6b 165

41 112
lb 516
5b 270 40 221 12 132 21

388

5w 329 1b 522

5b 273 3y 64 12 134 40 294 lg 137 2b 181 4d 132 4d 167

40 234

2b 324 5 190
155 r107 55:425 13s1345

3y 533
br 225
4d 133
2r 284
3y 537

36 536 12 375
9 506
85 r116
31 343

14 339
3y 538

25 1319
4d 95

7 w 76
1ws 97

32
4d 137

8s r 224

19

428
3y 350
3b 312

4d 168 52 209 72 467 34
1b 373

485
9s 1361
4d 138

4d 237
5sr 29

73 201

68 402
7sr 96 4d 168 40 368

107 435
6sr 30
4wh239 104

580

4y 575 4d 300 5sr 31

120 190
46 19

1b 172 8 127
bsr 33
4d 170

40 441
118 533

lb 232 42 243

4d 303
58 1540

97 125
481 407
4d 368

55 197
17s 1381 4d 143

48 408

40 446
1r 34 3sr 184
4y 574

4d 304
451412

3b 293
31 389 40 145
4y 576

5 w 409
65 r140

lb 232 3 w298 31

5 w 410

4d 450
215
8w 62 31 216

4y 528
40 308
lw 95

1 w 81
39

6b 393 87

1w 100 1w 95

4d 342

551 128

lb 142 4d 106 4d 147 1 w 98

1w 101

55 r129
58 30 10sr 70 1 w 99

1 w 107
3b 251

8s 1509
58 31

72 467

5 w 395 40 149 1w 100

115 1435 5sr 33

5w 504 40 320 51

1w 101 185

175 1 277
58 1539

5 w 558
1 w 107
54 244
58 1540

77

130 2pw 96 446

73 200 57

6b 102 125 1380

177 84

[ocr errors]

3b 349 175 1278

1 w116 71

3r 130 55 1542

131 5 w558

40 340 40 151

3r 156 4d 106 3r 134 40 205

4d 246 10s 1342 3pw 242 1b 373

4d 274

3pw 243 31 137 3b 591

40 341 175 381 31 152 40 249

3pw244

4 y 349 4d 206

3 4d 108

4 w 398

459 61 305

10 271 6ws342

72 387
40 250 40 315

13 101 58 221

15 428 981450 4d 208

13 102 4d 109

68 7286
4d 231
98 451

96 95 33 142

6b 61

Ipw266 3r 343

32 206

4d 455 4d 111

98 389
51

15293 5ws358

4d 2 5

103 224 Appendix. 14 202

16s186 71 169

40 318

40 26 4d 206

92 61 276

2ws542 2w35 13

48 85

687481 87

Copyright, 1890, by Frank Shepard, Chicago. (Patent applied for.)

JUN 11 1929

A TABLE

OF

THE NAMES OF THE CASES,

COMPRISED IN THIS VOLUME.

A NONYMOUS

[ocr errors]
[ocr errors]

al.

A
Bussy v. Donaldson,

206 Butler v. Penn,

354 147 Anonymous,

214

с Attorney General v. Grantees

under the act of April 1792, 237 Calbraith et al. v. Searight, 325 Austyn v. M'Lure.

226 Calhoun's Lessee v. Dunning, 120

Carr et al. v. Kepple et al. 155 B

Carson v. Hood's Executors, 108

Chancellor v. Phillips et al. 213 B. Surviving Partner v. Lati Cochran et al. v. Cummings, 250 mer (Anp.) i Comfranp v. Bunel,

419 Balfour's Lessee v. Meade, Commonwealth v. Addison, 225 (in note)

175 363

v. Baynton et Ball v. Dennison, 163

282 Bank v. Pettit,

127

Biron, 125 Bank v. Wycoff,

151

v. Chambrie, 143 Bass v. Tingy,

37

v. Coxe,

171 Beissell v. Sholl,

211

v. Dallas, ReBell v. Andrews, 1 52 corder,

229 Bell v. Beveridge,

272

v. Dillon, 116 Bell's Lessee v. Levers, 210

v. Fitch, 212 Bender v. Fromberger,

436

v. Franklin et 441 al.

255 Black v. Wistar, 267

316 Blaine v. The ship Charles

v. Gibbs,

253 et al.

22

v. Lyon, 302 Blair et al. v. Miller,

21

v. Matlack, 303 Blanchard's Lessee v. Inger

v. M Kissick, 292 soll (in note)

305

v. Mulatto Boyd's Lessee v. Cowan, 138 Bob,

137 Boone's Lessee v. Aurbuckle

v. Shaffer, (in note) 338 (App.)

xxvi Bradley's Lessee v. Bradley, 112 Conrad v. Conrad's AdminisBurd v. Fitzimmens's Lessee, 76 trators,

130

V.

V.

Cooper v. Telfair,

14 Hollingsworth v. Duane, Coulon v. Maybin,

293

v. Fry, Course et al. v. Stead et al. 22 Holloback v. Buskirk's Cramond's Executors V. ministrators,

Bank of the United States, 291 Humphries v. Blight's A
Crawford et al.v. Willing et al. 286 signees,
Crousillat v. Ball,

294 Hurst's Case,

Hurst's Lessee v. Jones,
D

Deering v. Parker, (App.) xxüi
Deshler v. Beery,

300 Jackson et al. v. Winchester, 205 Donaldson v. Means,

109 Johnson v. Haine's Lessee, 64 Donath et al. v. The Insurance Jones et al. v. The Insurance

Company of North America, 463 Company of North America, 246 Duncanson v. M.Lure, 308

249 Du Pont v. Pichon,

321 Dutilh v. Gatliff,

к

[ocr errors]

E

360

[ocr errors]
[ocr errors]

Kepple et al, v. Carr et al. 155

Kisselman's Lessee v. Old, 168 Eddowes et al. v. Neil,

Kingston v. Gerard,

247 Edgar's Lessee v. Robinson Knox et al. v. Greenleaf, et al.

132
Emnell v.Garwood, (in note 2) 321
Evans, qui tam v. Bolland 342
Ewalt's Lessee v. Highlands, 161 Lacock's Case, (in note)
Ewing et ux. v. Houston ct ux. 67 Lea el al. v. Yard,

Levezey et al. v. Gorgas et al. 71
Levy v. The Bank of the
United States,

234 Falconerv. Montgomery et al. 232 Levy v. Wallis,

167 Febeiger's Lessee v. Craig Little v. Dawson et al. head, 151 Ludlow v. Bingham,

47 Fitzgerald v. Caldwell's exe Lyle v. Barker,

433 cutors,

251 Freeman v. Ruston,

214

M

[ocr errors]

298

Massey's Execụtors v. Lea-
ming

123 Gander's Lessce v.Burns et al. 122 Mather v. Pratt et al. 224 Geyer's Lessee v. Irwin, 107 Maxwell's Lessee v. Levy, 330 Grabam v. Bickham,

149 Maybin v. Coulon, Guppy et al. v. Brown. 410 Mayor v. Mason,

266 M'Clay v. Hanna et al. 160 н

MCullough v. Young,

M.Ewen v. Gibbs et al. 137 Hazlehurst et al. v. Dallas, 6 M‘Fadden v. Parker et al.

v. The Uni M'Laughlin's Lessee v. Dawted States,

son,

221 Heidekoper's Lessee v.Doug Mitchell v. Smith,

269 392 Moliere's Lessce v. Noe, 450 Hepburn's Lessee v. Levy, 318

292

275

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »